Fotky z výstavy „LABYRINT OKOLO MĚ UVNITŘ MÉ HLAVY“ Stará hospoda Křiše říjen – listopad 2017

z cyklu ZÁTIŠÍ

AUTOPORTRÉT
PODVEČER
KONÍK A LAMPA
SVÍCEN

 

 

 

 

 

 

 

z cyklu HLUBOKÝ VESMÍR

KVADRANT DELTA
KVADRANT GAMA
KVADRANT BETA
KVADRANT ALFA

 

 

 

 

 

 

 

z cyklu KOLOTÁNÍ

CHVĚNÍ
NEPOKOJ
V ZELENÉ
VE ŽLUTÉ
VÍR

 

 

 

 

 

 

 

z cyklu ZAŠLÉ ČASY

HAMR
OSAMĚLÁ
SPONA
STARÝ KOŽENÝ MĚCH

 

 

 

 

 

 

 

 

z cyklu PRAŽSKÁ SVÍTÁNÍ

BOTEL ADMIRÁL
MÁNES
SMÍCHOV